Gabriela Zajdel

Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej Uniwersytetu SWPS oraz Całościowego Szkolenia Terapii Dialektyczno – Behawioralnej pod kierownictwem Dr Alana Fruzzetti i Dr Armidy Fruzzetti.

Kontakt

📞 505-923-335

Języki

polski


Pracuje z dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, PTSD, myślami samobójczymi i samookaleczeniami, zaburzeniami odżywiania, kryzysami życiowymi takimi jak żałoba, przemoc domowa czy rozwód.

Jest absolwentką kierunków psychologia sądowo - kliniczna na Krakowskiej Akademii im, A. Frycza - Modrzewskiego w Krakowie oraz ratownictwo medyczne na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Feniks w Radoczy oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Ukończyła liczne szkolenia m.in. Szkolenie dla Liderów grup treningu Family Connections – program treningu umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości borderline, dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów i uzależnień, oparty na DBT, Praca z młodzieżą z silną dysregulacją emocji, samookaleczeniami i tendencjami samobójczymi w DBT, Teoria i Techniki Metapoznawcze w Terapii CBT, cykl szkoleń Interwencja Kryzysowa realizowany przez OIK w Krakowie w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób oraz rodzin w sytuacjach trudnych oraz kryzysowych” Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej Arcan.

Prowadzi psychoterapię w języku polskim.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.