Magdalena Kucharczyk-Krawczuk

Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta indywidualny psychodynamiczny, w trakcie certyfikacji. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Kontakt

📞 604-178-444

Języki

polski, francuski


Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi , zaburzeniami depresyjno- lękowymi, współuzależnionymi. Pomaga również osobom w kryzysach normatywnych, traumatycznych, samobójczych, będącym w żałobie i doświadczającym przemocy.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku Psychologia. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem profesora Jerzego Aleksandrowicza.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i pracy. Między innymi w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Krzeszowicach, w Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie, gdzie pracowała z młodzieżą, uczestnicząc w procesie diagnozy i prowadząc zajęcia warsztatowe.

Podczas pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Pro-Vita w Krakowie, prowadziła psychoterapię indywidualną oraz zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych. Obecnie pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, na stanowisku terapeuty.

Pracuje również w języku francuskim.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.