Oferta

Sprawdź czym się zajmujemy.

Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) opiera się na wykorzystaniu metod terapeutycznych w celu wprowadzenia zmian w...

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być z powodzeniem wykorzystywana do leczenia problemów występujących w grupie...

Terapia dialektyczno-behawioralna

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) jest formą psychoterapii, która została stworzona głównie do leczenia osób z...

Terapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna ma swoje źródło w koncepcjach psychoanalitycznych.

Techniki terapii, czas trwania (często...

Terapia systemowa

Psychoterapia rodzinna pomaga zrozumieć, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice...

Terapia par i małżeństw

Jest formą terapii systemowej skierowanej do osób pozostających w związkach, między innymi w sytuacji kiedy partnerzy...

Konsultacje rodzinne

Konsultacje rodzicielskie to forma wsparcia skierowana do rodziców i opiekunów, którzy napotykają wyzwania w wychowaniu...

Leczenie farmakologiczne dorosłych, dzieci i młodzieży

Farmakologiczne leczenie zaburzeń psychicznych odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej psychiatrii i może być skutecznym...

Terapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień to specjalistyczna forma terapii skoncentrowana na pomocy osobom zmagającym się z...