Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) opiera się na wykorzystaniu metod terapeutycznych w celu wprowadzenia zmian w sposobie myślenia oraz zachowaniu klienta dla osiągnięcia poprawy jakości jego życia.

Najważniejszymi cechami procesu psychoterapii są współpraca terapeuty i pacjenta, skupienie na poszukiwaniu rozwiązania problemu i koncentracja na tu i teraz. Terapia jest ograniczona w czasie, oparta na jasno określonych celach terapeutycznych. CBT jest formą terapii powszechnie sprawdzaną i dowodzoną jako skuteczna w badaniach naukowych. W przypadku niektórych zaburzeń (np. o charakterze lękowym czy uzależnień), jest pierwszą metodą leczenia.