Justyna Cyga

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA cert. 1554), certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia, terapeuta EMDR.

Kontakt

📞 502-670-931

Języki

polski


Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię poznawczo – behawioralną, motywującą i psychoterapię osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. W swojej pracy korzysta z nurtów tzw. trzeciej fali terapii poznawczej.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia terapii EMDR. Doświadczenie zdobywała w ZLO w Czarnym Borze oraz w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w Krakowie. Uczestniczy w wielu szkoleniach, a swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

Oferuje pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi, nastroju, zaburzeniami odżywiania, obniżoną samooceną, nadużywającym lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych, a także członkom ich rodzin. Pomaga osobom, które doznały szeroko rozumianych traum (pojedynczych, ekstremalnych wydarzeń lub powtarzających się ciężkich doświadczeń np. w rodzinie pochodzenia).