Agnieszka Kozik-Merino

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Prowadzi terapię młodzieży, dorosłych oraz par i rodzin. Przyjmuje w gabinecie przy ulicy Starowiślnej w Krakowie.

Kontakt

📞 664-175-282

Języki

polski, hiszpański


Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym. Wśród trudności, którymi się zajmuje są m.in. trudności pojawiające się w okresie dojrzewania i wchodzenia w dorosłość, kryzysy rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, objawy psychosomatyczne, trudności w porozumiewaniu się w parze i rodzinie. Ma doświadczenie także w pracy z rodzinami adopcyjnymi.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia Stosowana. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała na stażach klinicznych m.in.na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie, w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Lenartowicza), oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin SU w Krakowie.

Ukończyła liczne szkolenia m.in.Kurs Terapii Wielorodzinnej (Multi-Family Therapy), Szkolenie w metodzie Otwartego Dialogu, Kurs socjoterapii i treningu psychologicznego. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych również w języku hiszpańskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.