Terapia par i małżeństw

Jest formą terapii systemowej skierowanej do osób pozostających w związkach, między innymi w sytuacji kiedy partnerzy nie radzą sobie z konfliktem, komunikacją, zazdrością, wrogością, napięciem lub gdy pojawiają się znaczące różnice w sposobie patrzenia na relację.

Terapia par zakłada równy udział i motywację każdego z partnerów i ma służyć polepszeniu funkcjonowania całego związku.