Terapia systemowa (rodzinna)

Psychoterapia rodzinna pomaga zrozumieć, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice versa, uaktywnić zasoby rodziny i bazując na nich, poszukiwać rozwiązań kryzysów.

Psychoterapeuci razem z rodziną poszukują mechanizmów podtrzymujących trudności po to, aby rodzina miała na nie wpływ, mogła wprowadzać zmiany w obrębie relacji rodzinnych.Najistotniejszą korzyścią psychoterapii rodzinnej jest to, że zmienia się funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Jest stosowana najczęściej w ramach relacji rodzice-dzieci. Powodem do podjęcia tego typu terapii są zazwyczaj zaburzenia jedzenia, uzależnienia, ale także zaburzenia zachowania, emocji dziecka mogące wynikać z kryzysów lub zmieniających się faz życia rodzinnego. Decyzja o podjęciu pracy całej rodziny zostaje podjęta wspólnie z terapeutą podczas spotkań konsultacyjnych.