Aleksandra Ślusarczyk

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, psycholog rozwojowy.

Kontakt

📞 881-375-304

Języki

polski


Udziela pomocy w formie:

  • terapii indywidualnej dorosłych, dzieci i młodzieży,
  • konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
  • diagnozy rozwoju dziecka,
  • terapii par, małżeństw oraz rodzin.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym z elementami perspektywy zintegrowanej.

Pracuje z osobami zmagającym się z trudnościami w funkcjonowaniu na co dzień. Prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości, trudnościami emocjonalnymi oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Psychologia stosowana, realizowała ścieżkę rodzina, wychowanie i kształcenie. Ukończyła całościowe szkolenie organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry im. J.J. Haubenstocków oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii integratywnej systemowo - psychodynamicznej atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Inne zrealizowane kursy i szkolenia: MFDR w 1 roku życia, MFDR w 2 i 3 roku życia, O pułapkach w terapii rodzin i par, uzależnienia dzieci i młodzieży i inne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Poradni Psychologicznej oraz szkołach podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym i muzycznym.

Prowadzi psychoterapię w języku polskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.