Gabriela Bazarnik-Górecka

Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Trener Biofeedback EEG I stopnia.

Kontakt

📞 730-022-133

Języki

polski


Udziela pomocy w formie:

  • konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
  • interwencji kryzysowej,
  • terapii par, małżeństw oraz rodzin,
  • terapii indywidualnej dzieci, młodzieży, dorosłych

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym poszerzonym o perspektywę systemową.

Pracuje z osobami zmagającym się z trudnościami w funkcjonowaniu na co dzień. Prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości. Wspiera pacjentów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, zaburzeniami nastroju.

Ma bogate doświadczenie w pracy z pacjentami z objawami PTSD, myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi, w kryzysie psychicznym związanym między innymi: ze śmiercią bliskiej osoby, przemocą domową, udziałem w wypadku komunikacyjnym, ale także z urodzeniem dziecka czy zawarciem związku małżeńskiego.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku Psychologia, specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia sądowa. Ukończyła całościowe szkolenie organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry im. J.J. Haubenstocków oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii integratywnej systemowo - psychodynamicznej atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej.Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (OIK Sucha Beskidzka, OIK w Radoczy, OIK w Krakowie), Punkcie dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Okręgowym Ośrodku Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Sądzie Rejonowym oraz szkołach podstawowej, gimnazjum oraz zespole szkół ponadpodstawowych.

Prowadzi psychoterapię w języku polskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.