Jan Zając

Psycholog, Psychoteraputa, prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym z uwzględnieniem perspektywy systemowej. Pracuje z parami, rodzinami, osobami dorosłymi oraz nastolatkami.

Kontakt

📞 691-434-224

Języki

polski


Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, studia podyplomowe z Psychologii Transportu oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i TR PTP. Ukończył szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stażach m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin i w szpitalu psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także w pracy na dziennych oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych i rehabilitacyjnym w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją.