Stanisław Szwed

Psycholog, psychoterapeuta indywidualny, par oraz rodzin w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.

Kontakt

📞 514-937-376

Języki

polski, portugalski


Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym. Pracuje z osobami dorosłymi, szczególnie w obszarach zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń osobowości, a także przezwyciężania kryzysów rozwojowych i związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi. Konsultuje oraz prowadzi terapeutycznie również pary i rodziny.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia. Ukończył całościowy kurs psychoterapii, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym, ośrodkach prywatnych a także w czasie praktyk i staży odbywanych w kilku oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Ukończył również szkolenia z narzędzia psychoterapeutycznego RTZ, modelu obserwacji rodzin SOFTA oraz trening dotyczący pracy terapeutycznej w instytucjach, realizowany przez członków Kliniki Tavistock and Portman NHS w Londynie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP. Prowadzi także konsultacje i terapię w języku angielskim oraz portugalskim. Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.