Magdalena Adamczyk-Banach

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie pięcioletniego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin.

Kontakt

📞 510-934-244

Języki

polski


Prowadzi psychoterapię w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym. Zajmuje się wspieraniem rozwoju pacjentów na różnych etapach życia, pomaga w przezwyciężaniu kryzysów i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia Stosowana, naukę kontynuuje w ramach studiów doktoranckich na tej uczelni. Kończy pięcioletni, całościowy kurs psychoterapii, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (podspecjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Swoją wiedzę uzupełnia biorąc udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i warsztatach, m.in. dotyczących pracy z dysregulacją emocjonalną, trudnościami relacyjnymi, uzależnieniami czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży klinicznych w krakowskich szpitalach, w czasie pracy w oddziale psychiatrii, poradni zdrowia psychicznego i środowiskowych domach samopomocy. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą uzupełniała pracując jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowaczej, w przedszkolu oraz prowadząc treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym oraz terapią rodzin.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.