Zuzanna Kasprzak

Superwizor adiunkt i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA cert.1484), certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, certyfikowany Trener I stopnia Warsztatu i Umiejętności PTP oraz ART (Treningu zastępowania Agresji), psychoterapeuta terapii poznawczo - behawioralnej oraz zaburzeń seksualnych.

Kontakt

📞 604-545-704

Języki

polski


Pracuje z osobami pełnoletnimi. Prowadzi konsultacje i terapię seksuologiczną, psychoterapię poznawczo - behawioralną, motywującą oraz psychoterapię osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Prowadzi treningi grupowe oraz indywidualne nakierowane na trudności poszczególnych osób, szczególnie w obszarze asertywności. Ma duże doświadczenie w pracy z osobami z grupy LGBT.

Jest absolwentką kierunku Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła również czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej i studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki.

Swoje doświadczenie zdobywa od 2011 podczas licznych staży oraz podczas wieloletniej współpracy w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień i ZLO w Czarnym Borze, gdzie do tej pory prowadzi grupy DDA i różnego rodzaju treningi. Uczestniczyła w wielu szkoleniach w wyżej wymienionych obszarach pracy i nadal poszerza swoje kompetencje.

Aktualnie jest w trakcie zdobywania II Stopnia Trenerskiego oraz długoterminowego szkolenia Seksuologicznego współpracując również z terapeutyczno - seksuologicznym Centrum Synteza.

Ponadto prowadzi superwizje w zakresie psychoterapii uzależnień, pracuje jako dydaktyk w Szkołach Psychoterapii Uzależnień CEDR oraz KrakUz. Zajęcia prowadzi również w ramach współpracy z Wydziałem Psychologii UJ oraz Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - również jako Trener, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, a swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

Proponuje pomoc osobom z trudnościami w sferze seksualnej, szkodliwie używającym lub uzależnionym (alkohol, narkotyki, seks, pornografia, komputer, hazard, praca) oraz członkom ich rodzin. Osobom borykającym się z zaburzeniami odżywania, objawami lękowymi i depresją, odczuwającym dyskomfort w związku z trudnymi doświadczeniami w przeszłości - szczególnie w rodzinie pochodzenia, ale również osobom szukającym motywacji do działania, chcącym zdobyć lub wzmocnić umiejętności społeczne i poszerzyć wiedzę na swój temat.